+48 12 688 69 00
Skontaktuj się
z nami:
AKTUALNOŚCI
KRAKOWSKIEJ SKOK
Strona główna » Aktualności

1 czerwca 2024

Informacja o zastrzeżeniu nr PESEL

Informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2024 r. Krakowska SKOK ma obowiązek dokonać weryfikacji numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL w następujących sytuacjach:
  • przed zawarciem umowy m.in. o rachunek, pożyczkę
  • przed wypłatą gotówki, która pojedynczo albo jako kolejna powoduje, że suma wypłat gotówkowych dokonanych w danym dniu we wszystkich placówkach Kasy przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Jeśli numer PESEL jest zastrzeżony Krakowska SKOK odmówi zawarcia umowy lub wstrzyma wypłatę gotówki na 12 godzin od momentu złożenia dyspozycji wypłaty gotówkowej, pomimo cofnięcia w tym czasie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Zastrzec oraz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL można na stronie Ministerstwa Cyfryzacji w ramach portalu internetowego usług dla Obywateli, w aplikacji mObywatel lub w dowolnym urzędzie gminy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm.).

Z poważaniem, Zarząd Krakowskiej SKOK
Krakowska SKOK 2006-2024 *** dHosting ***
projected by GRUPA365NET