+48 12 688 69 00
Skontaktuj się
z nami:
KONTAKT
KRAKOWSKIEJ SKOK
Strona główna » Kontakt


Centrala Krakowskiej SKOK

ul. Ujastek 3
30-969 Kraków

Kasa czynna:
pon, śr 8:00-17:00
wt, czw, pt 8:00-16:00

Krakowska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000074064

Zapraszamy do oddziałów Krakowskiej SKOK
Informacja
+48 12 688 69 00
Sekretariat
biuro@krakskok.pl
+48 12 688 69 11

Inspektor Ochrony
Danych

iod@krakskok.pl


Reklamacje
Reklamacje i skargi można składać we wszystkich placówkach Krakowskiej SKOK.Krakowska SKOK 2006-2024 *** dHosting ***
projected by GRUPA365NET