+48 12 688 69 00
Skontaktuj się
z nami:
O nas
KRAKOWSKA SKOK
Strona główna » O nas


Krakowska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, rozpoczęła działalność operacyjną 2 stycznia 1995 roku. Założona z inicjatywy KRH NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Tadeusza Sendzimira, początkowo zrzeszała tylko pracowników huty, a w niedługim czasie objęła swoim działaniem teren Krakowa i jego okolic. Dziś, Krakowska SKOK jest stabilną, zorganizowaną w formie spółdzielni, instytucją finansową, świadczącą usługi finansowe na rzecz swoich członków, którzy są jednocześnie jej współwłaścicielami i decydują o kierunkach jej rozwoju.Sieć oddziałów funkcjonujących w systemie on-line, umożliwia obsługę każdego członka w dowolnej placówce na terenie Krakowa i okolic, zapewniając dostęp do kredytów i pożyczek, gromadzenia środków pieniężnych na rachunkach, przeprowadzania rozliczeń finansowych oraz zawierania umów ubezpieczeniowych. Krakowska SKOK jest częścią systemu SKOK, który obecnie zrzesza ponad 2,6 mln osób, obsługiwanych w sieci liczącej prawie 2 tysiące oddziałów.

CZŁONKOSTWO
Osoba przystępująca do Krakowskiej SKOK, podpisując deklarację członkowską i wnosząc niewielki wkład finansowy:
  • staje się współwłaścicielem swojej Kasy
  • posiada dostęp do wszystkich usług
  • ma takie same prawa jak wszyscy inni jej członkowie
  • może decydować o przyszłości Kasy oraz kierunku jej rozwoju.
Aby przystąpić do Krakowskiej SKOK potrzeba dopełnić niewielu formalności. Wystarczy:
  • przyjść z dowodem osobistym do dowolnego oddziału Krakowskiej SKOK
  • złożyć pisemną deklarację przystąpienia do Kasy
  • wpłacić wpisowe (10 zł)
  • wykupić co najmniej jeden udział (100 zł)
  • wnieść wkład członkowski (1 zł).
Prawa i obowiązki członków reguluje Statut Krakowskiej SKOK. Uwaga! W przypadku rezygnacji
z członkostwa w Krakowskiej SKOK zwracany jest zarówno wkład członkowski, jak i udziały.

Zarząd Krakowskiej SKOK

MARZENA MAŁYSKA
Prezes Zarządu
IZABELA GOLEŃSKA
Wiceprezes Zarządu
KATARZYNA KRAKOWSKA-TWORZYDŁO
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

CZESŁAW FIUTOWSKI
Przewodniczący Rady
CZESŁAW ZAREMBA
Wiceprzewodniczący Rady
STANISŁAW LEBIEST
Sekretarz Rady
GRAŻYNA TYSZKIEWICZ
ANDRZEJ MICHNOWICZ


Krakowska SKOK 2006-2024 *** dHosting ***
projected by GRUPA365NET