+48 12 688 69 00
Skontaktuj się
z nami:
Informacja dla konsumentów
KRAKOWSKIEJ SKOK
Strona główna » Informacja dla konsumentów


Krakowska SKOK informuje, że w przypadku całkowitej spłaty pożyczki przed terminem określonym w umowie, dokonuje zwrotu pozaodsetkowych kosztów kredytu w związku z przedterminową spłatą pożyczki.

Rozliczenie części kosztów/prowizji w wyniku przedterminowej całkowitej spłaty pożyczki dotyczy umów:
  • o kredyty konsumenckie, w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim, zawartych od dnia 18 grudnia 2011 r.,
  • o kredyty hipoteczne, w rozumieniu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, zawartych od dnia 22 lipca 2017 r., które zostały całkowicie spłacone przed terminem określonym w umowie pożyczkowej.
Krakowska SKOK wylicza zwrot proporcjonalnie do okresu trwania pożyczki (metoda liniowa). Ponadto informujemy, iż w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019 r., sygn. C-383/18, w przypadku pożyczkobiorców w stosunku do których w wyniku wcześniejszej spłaty zobowiązania kredytowego Krakowska SKOK nie dokonała rozliczenia pozaodsetkowych kosztów kredytu, rozliczenie kosztów (prowizji) będzie realizowane przez Krakowską SKOK na podstawie złożonego wniosku/reklamacji.

Wniosek o zwrot pozaodsetkowych kosztów kredytu wraz z podaniem numeru umowy pożyczki oraz numerem rachunku do zwrotu, mogą Państwo złożyć w siedzibie Krakowskiej SKOK przy ul. Ujastek 3 w Krakowie oraz w każdej placówce Kasy. Dane adresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.krakskok.pl Ponadto stosowny wniosek/reklamacja może być złożony w formie:
  • pisemnej – przesyłką pocztową,
  • elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@krakskok.pl
Jeżeli umowa pożyczki została zawarta z kilkoma Pożyczkobiorcami, to wniosek/reklamacja powinien zostać podpisany przez wszystkich Pożyczkobiorców.
Krakowska SKOK 2006-2024 *** dHosting ***
projected by GRUPA365NET